سوالات فنی درباره مشکلات اسکنر

اسکنر کار نمي کند.
بازبيني نماييد آيا کابل دستگاه چاپگر درست وصل شده است يا خير.
مطمئن شويد که کابل دستگاه چاپگر خراب نيست. کابل چاپگر را با کابلي که مطمئن هستيد مشکلي ندارد تعويض کنيد. در صورت لزوم، کابل چاپگر را تعويض کنيد.
مطمئن شويد که سند مورد نظر را به صورت رو به پايين در شيشه اسناد و به صورت رو به بالا در تغذيه کننده سند قرار مي دهيد.
ممکن است حافظه کافي براي نگهداري سندي که مي خواهيد اسکن کنيد وجود نداشته باشد. قابليت هاي پيش اسکن را امتحان کنيد و ببينيد آيا کار مي کنند يا خير. ميزان وضوح اسکن را کم کنيد.
بررسي کنيد که آيا اسکنر بدرستي پيکربندي شده است يا خير. تنظيمات اسكن را در SmarThru Office يا برنامه مورد استفاده خود بررسي کنيد و اطمينان يابيد که كار اسكنر به پورت صحيح (بعنوان مثال، USB001) ارسال مي شود.
آموزش تعميرات ماشينهاي اداري
سرعت اسکن بسيار کم است.
بررسي کنيد که آيا دستگاه در حال چاپ داده هاي دريافتي است يا خير. در اين صورت، سند را پس از چاپ داده هاي دريافتي اسکن کنيد.
تصاوير با سرعتي کمتر از متون اسکن مي شوند.
سرعت ارتباطات در حالت اسکن کند مي شود زيرا بخش زيادي از حافظه براي تحليل و بازآفريني تصوير اسکن شده مورد نياز است. کامپيوتر را از طريق تنظيمات BIOS روي حالت ECP چاپگر تنظيم کنيد. اين کار به افزايش سرعت کمک مي کند. براي اطلاع از جزئيات مربوط به چگونگي تنظيم BIOS، به راهنماي کاربر کامپيوتر خود مراجعه کنيد.
پيامي روي صفحه نمايش کامپيوتر ظاهر مي شود:
دستگاه را نمي توان بر روي حالت H/W مورد نظر تنظيم کرد.
ممکن است يک کار کپي يا چاپ در حال انجام باشد. پس از پايان آن کار، مجدداً کار خود را انجام دهيد.
پورت توسط دستگاه ديگري در حال استفاده است.‎
پورت انتخابي در حال حاضر در حال استفاده است. کامپيوتر خود را مجدداً راه اندازي کرده و مجدداً چاپ کنيد.
پورت غيرفعال است.
ممکن است کابل دستگاه درست وصل نشده باشد يا دستگاه خاموش باشد.
اسکنر مشغول دريافت يا چاپ اطلاعات است. هنگامي كه كار فعلي به پايان رسيد، مجدداً امتحان كنيد.
درايور اسکنرنصب نشده است يا شرايط کارکرد آن بدرستي تنظيم نشده است.
دستگيره نامعتبراست .
اطمينان حاصل نماييد که دستگاه درست وصل شده و روشن است، سپس کامپيوتر را مجدداً راه اندازي نماييد.
اسکن انجام نشد.‎
ممکن است کابل USB درست وصل نشده باشد يا دستگاه خاموش باشد.