صدای ناهنجار هارد دیسک

آموزش تعميرات هارد
گاها در اثر ضربه خوردن هارد , تکان خوردن از هارد ديسک صداهاي غير عادي منتشر مي شود که در هارد هاي اکسترنال بيشتر ديده مي شود چرا که هارد ديسک هاي اکسترنال نسبت هارد ديسک هاي اينترنال بيشتر در معرضه ضربه قرار دارند و هميشه در حال جابجايي هستند . شنيدين صداي مانند تق تق کردن هارد ، قيژ قيژ کردن و … نشان دهنده اين است که هارد ديسک شما مشکل فيزيکالي دارد .  بازيابي اطلاعات از هارد ديسک هاي ضربه خورده با مشکلات فيزيکالي به نسبت مشکلات ديگر بسيار پيچيده تر و زمان بر است. اگر مشکلات فيزيکالي هارد ديسک شديد باشد براي ريکاوري هارد از جراحي هارد ديسک استفاده مي شود. دقت کنيد که هميشه صداي غير عادي دليل بر مشکل فيزيکالي ندارد خرابي فريم ور ، برد و … نيز باعث ايجاد صداي غير عادي هارد ديسک مي شود.
اگر هارد ديسک شما صداي غير عادي دارد از دستکاري يا روشن گذاشتن بي مورد هارد ديسک جدا خودداري کنيد که اين عمل باعث مي شود که خرابي فيزيکالي هارد ديسک شما بيشتر شود و منجر به خرابي اطلاعات و سطح پلاتر شود . همچنين در مواردي مشاهده مي شود که خود فرد اقدام به باز کردن هارد ديسک در هواي آزاد مي کند که اين عمل مي تواند براي هميشه اطلاعات شما را از بين ببرد .