کلیدهای dss در تلفن سانترال به چه معناست ؟

يکي از بزرگترين تفاوت هاي تلفن هاي عمومي با تلفن سانترال وجود کليدهاي ميانبر تماسي است که در اصطلاح به آن ها D.S.S گفته مي شود . اين کليد از دو قسمت پلاستيکي و شيشه اي تشکيل شده است به گونه اي که در آن قسمت شيشه اي چراغ هاي نوراني براي اعلاناتي خاص طراحي شده است .
در اين کليد ها دو چراغ قرمز و سبز وجود دارد که هر کدام معنا و شرايطي خاص را به همراه دارند که به شرح توضيحي کوچک در رابطه با هر کدام مي پردازيم .
آموزش تعميرات ماشينهاي اداري
کليد dss در حالت قرمز
ين کليد در شرايطي قرمز است که يا خط شهري تعريف شده در تلفن و يا داخلي مورد نظر در حال مکالمه است . اين مکالمه در صورتي که داخلي به داخلي و يا داخلي به خط شهري خارج از سانترال باشد يکسان بوده و داخلي را به رنگ قرمز ثابت نشان مي دهد .
کليد dss در حالت قرمز چشمک زن
اين حالت بيان گر اين موضوع است که خط شهري ذخيره شده و يا داخلي مورد نظر در حال زنگ خوردن مي باشد ، به اين معنا که شخص با تلفن داخلي و يا خط شهري تماس برقرار کرده است . البته در صورت منتقل شدن تماس از يک داخلي به داخلي ديگر ممکن است کليد بدين صورت نيز قرار بگيرد.
کليد dss در حالت سبز ثابت
اگر بر روي تلفن روميزي خود داخلي خود و يا خط شهري را ذخيره کرده باشيد در صورت شروع هر مکالمه خط شهري و يا داخلي خود به رنگ سبز ثابت درخواهد آمد .
کليد dss در حالت سبز چشمک زن
در صورتي که در خط شهري و يا داخلي ذخيره شده ، تماس به صورت مستقيم با داخلي شما صورت گيرد و يا شخص ، تماس را به صورت کاملاً مستقيم به شما منتقل کند باعث مي شود تا اين کليد ها به رنگ سبز چشمک زن درآيند .