آشنایی با قطعات بردهای الکترونیکی

آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
مقاومت
مقاومت هاي 0.25W (بيست و پنج صدم واتي) با مقادير 220R (دويست و بيست اهمي)، 1K (يك كيلو اهمي) و 10K (ده كيلو اهمي) را در دروس آينده استفاده كنيد. مقاومت ها داراي دو پايه بوده و پايه هاي آن با هم فرق نمي كند. پايه ها را به اندازه اي ببريد كه مرتب در مدار جا داده شوند و قبل از وارد كردن آنها را خم كنيد. فهرست مقاومت يك جفت موقعيت را براي هر مقاومت مشخص مي كند. به مقدار مقاومت كه در هر مكان قرار مي گيرد توجه كنيد.
مقاومت متغير
 اين نوع مقاومت ها با عنوان پتانسيومتر يا تريمر نيز شناخته مي شوند. مقدار مقاومت به وسيله چرخاندن شاخص تغيير مي كند. مقاومت متغير 5 كيلو اهمي براي بردبوردي با سوراخ 2.5 ميليمتر مناسب است. اين نوع از مقاومت داراي سه پايه مي باشد: يك پايه وسط (لغزنده) و يك پايه در هر طرف. اين پايه ها بايد به شكل خاصي در سوراخ هاي بردبورد قرار گيرند، نماد قطعه و اعداد روي پايه ها نحوه قرار گرفتن در مدار را نشان مي دهد.
مقاومت نوري
 مقاومت نوري (LDR) يك قطعه دو پايه اي است. البته اين پايه ها فرقي با هم ندارند. مقاومت آن بسته به مقدار نور تابيده روي آن تغيير مي كند. مقاومت آن در تاريكي زياد و در روشنايي كم مي شود. نوعي كه در طول آزمايش ها از آن استفاده مي كنيم NORP_12 است.
ترانزيستور
 اين قطعه سه پايه دارد و جريان را تقويت يا قطع و وصل مي كند. از ترانزيستور NPN به شماره BC108،BC441 يا مشابه آن استفاده كنيد. به كمك شكل روي قطعه و زائده روي بدنه ترانزيستور، شما مي توانيد پايه هاي آن را تشخيص دهيد. پايه هاي ترانزيستور عبارتند از: كلكتور ©، بيس (B) و اميتر (E). آنها را بايد به شكل خاصي در مدار قرار دهيد
كليدها
 از كليدSPST (معمولاً باز"no ") كه براي بردبورد مناسب است استفاده كنيد. اين كليدها معمولاً دو يا چهار پايه دارند. بررسي كنيد در هنگام فشار دادن كليد كدام پايه آن وصل مي شود.
ديپ سوئيچ
 كليد هاي دو رديفه (ديپ سوئيچ) همانند آي سي ها در بردبورد قرار مي گيرند. يك كليد "تك قطبي تبديل دو رديفه" داراي دكمه كشويي است و 4 پايه دارد. يك كليد " 4قطبي تبديل دو رديفه" داراي 16 پايه (در دو رديف) است.
ديود نوراني
 ديود نوراني (LED) دو پايه (آند و كاتد) دارد كه بايستي به شكل خاص در مدار قرار گيرد. معمولاً كاتد كوتاه تر است، اين موضوع را روي قطعه بررسي كنيد. نماد LED يك پيكان (فلش) به سمت كاتد دارد.LED در رنگ هاي متنوع عرضه مي شود.
آي سي ها
 در دروس آينده شما از دو نوع آي سي استفاده مي كنيد، نام يكي از آنها TL071 مي باشد. البته شما از آي سي هاي منطقي CMOS (كه 8، 14، 16، 24 پايه دارند) نيز استفاده مي كنيد. اين پايه ها در رديفهاي طرفين شكاف مياني وارد مي شوند.