تعمیر و بازیابی اطلاعات هارد ضربه خورده

آموزش تعمير هارد
براي تعمير و بازيابي اطلاعات هارد ضربه خورده نياز مي باشد که مختصر توضيحاتي در رابطه با اين مشکل داده شوداصولا هاردهاي که دچار ضربه مي شوند ارزش تعمير نداشته و بعد از تعمير هارد امن و مطمئن نمي باشد چون هد هاردهاي فوق ضعيف و با مختصر ضربه خوردگي يا نوسان برق هارد ممکن است ديگر ديتکت نشود.
براي تعمير و بازيابي اطلاعات هارد ضربه خورده نياز است که اين مشکل را به چند  طبقه اساسي تقسيم بندي کرد:
•    هارد دچار ضربه يا نوسان شده و هد روي سطح پلتر گير کرده براي احياسازي اين مشکل نياز است در محيط کلين رم درب هارد باز شده و هد اصلاح گردد اين مشکل بعد از اصلاح هد دوباره ديتکت شده و قابل استفاده مجدد و ريکاوري مي شود.
•    هد در سطح پلتر گير نکرده و بعد از روشن شدن هارد صداي غيرمتعارف از هارد شنيده مي شود که در اين مشکل نياز مي باشد حتما در کلين رم تعويض هد شود و هارد با هد جديد ديتکت شود و سريعا اطلاعات از طريق PC3000 استخراج و هارد فوق بعد از ريکاوري و استخراج اطلاعات غير قابل استفاده مي باشد.
•    هد پس از ديتکت شدن مثل بالا صداي اضافه مي دهد و پس از تعويض هد نيز هارد بالا نيامد و در سيستم شناسايي نمي شود در اين نمونه که براي 30% هاردهاي اتفاق مي افتد نياز به نعويض پلتر داشته و هد جديد با اسپندل موتور جديد بايد جراحي شود و در اصطلاح غير از سطح پلتر که اصلي ترين قطعه هر هارد به شمار مي آيد چون اطلاعات در سطح پلتر ذخيره مي شود بايد تمام قطعات تعويض شود که اگر خرابي از اسپيندل موتور باشد بعد از عمليات فوق قابل ريکاوري مي باشد.
•    بدترين اتفاق براي تعمير و بازيابي اطلاعات هارد ضربه خورده شکستن هد و خراشيدگي در سطح پلتر مي باشد که اين نمونه از سخت ترين نمونه هاي هاردهاي جراحي مي باشد و غير قابل ريکاوري مي باشد بازيابي اطلاعات از هازدهاي فوق فقط در دو يا سه کشور در دنيا قابل ريکاوري مي باشد البته با هزيته فوق العاده سنگين.
آموزش تعمير هارد
در انتها به همه عزيزاني که با اين مشکل روبرو مي شوند توصيه مي کنيم که هاردهاي فوق براي جراحي نياز به کلين روم کلاس 100 و ابزار آلات جراحي فوق پيشرفته مي باشد که اگر در محيط غير از کلين روم باز شود به خاطر گرد و غبار معلق در هوا که قابل ديدن نمي باشد امکان ريکاوري آنها کاملا از بين مي رود.