نحوه اتصال 7segment ها به مدار

این آی سی دارای پایه های A1 تا G1 برای اولین 7segment
A2 تا G2 برای دومین 7segment
A3 تا G3 برای سومین 7segment
پایه 20 این آی سی نیز تعیین کننده پلاریته ولتاژ ورودی است
در مورد پلاریته به طور مثال اگر از ورودی های مثبت و منفی تغذیه، ورودی مثبت را به سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم متصل کنید و سر منفی آن را به زمین متصل کنید در این صورت پلاریته مثبت است حال اگر این کار رابرعکس انجام دهید به صورتی که ورودی منفی منبع تغذیه به سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم و سر مثبت به زمین متصل باشد شما شاهد علامت منفی بر روی 7segment ای که جهت تعیین پلاریته در نظر گرفته اید خواهید بود  
پایه های a,b,c,d,e,f و g این قطعه الکترونیکی در کنار نقشه کاملا مشخص است  
برای جلوگیری از شلوغی در نقشه از کشیدن خروجی های پایه های مربوط به 7segment آی سی به 7segment خودداری کردیم این پایه های مربوط به آی سی و پایه های a تا g یک 7segment در نقشه کاملا مشخص شده است  
ما دراینجا از دو 7segment استفاده کردیم و با کم و زیاد کردن ولتاز منبع تغذیه تا رنج انتهایی آن، که در حدود 40 ولت dc بود به صورت دقیق ولتاژ را در این دو 7segment مشاهد کردیم  
اگر می خواهید پلاریته پتانسیل ورودی را نیز تعیین کنید  پایه 20 این آی سی را به پایه g یک 7segment که به پایه های دیگر این آی سی متصل نیست وصل کنید در این حالت اگر ولتاژ ورودی منفی یا دارای اختلاف پتانسیل منفی باشد علامت منفی در این 7segment قابل مشاهده است در واقع از این 7segment تنها، از پایه g استفاده کنید  
آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی
تنظیم کردن ولتمتر:
پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم در این مدار جهت کالیبره کردن به کار می رود ولتاژ منبع تغذیه را یک بار با یک ولتمتر دیگر اندازه گیری کنید و این مقدار را به خاطر بسپارید و حال ولتاژ منبع تغذیه را با ولتمتری که ساخته اید اندازه بگیرید اگر مقدار دیده شده در 7segment کمتر یا بیشتر از ولتمتر دیگر بود این پتانسیومتر 2.2 کیلو اهم را با پیچ گوشتی ساعتی آنقدر به چپ و راست بچرخانید تا ولتاژ خوانده شده در ولتمتری که شما ساخته اید با ولتاژی که در ولتمتر دیگر نشان داده شد یکسان باشد  
مشاهده پالس مربعی شکل:
در پایه های مربوط به اسیلاتور این آی سی زمانی که تغذیه آن وصل باشد و اسیلسکوپ نیز در اختیار داشته باشید می توانید پالسی مربعی شکل را در پایه 38 این آی سی و مشتق این پالس را در پایه 40 مشاهده کنید
تغذیه 7segment ها:
نوع 7segment های استفاده شده در این مدار آند مشترک است در واقع می بایست پایه مشترک هر تعداد 7segment که استفاده می کنید با هم مشترک کنید آنگاه این پایه مشترک را با یک مقاومت به ولتاژ مثبت 5 ولت متصل کنید پایه مشترک در 7segment پایه وسط آن است هر 7segment دو پایه مشترک دارد همانطور که در نقشه می بینید یکی از پایه های مشترک 7segment به جایی وصل نیست چون این پایه مشترک به پایه مشترک دیگر ارتباط دارد بنابراین نیازی نیست به جایی متصل شود
بقیه پایه های a تا g با ورودی صفر تحریک می شوند یعنی زمانی هر کدام از 7segment ها عددی نشان می دهند که ولتاژ ورودی این پایه ها از سمت آی سی صفر باشند  
در این مدار تغذیه 7segment ها به طور مشترک از یک رگولاتور 7805 گرفته شده که این عمل باعث کشیدن جریان از این رگولاتور و داغ شدن آن می شود برای این منظور یا بایست از heat sink (خنک کننده) استفاده کنید یا از رگولاتور 7805 دیگری استفاده کنید و ورودی 9 ولت مثبت را به ورودی این رگولاتور نیز بدهید و خروجی 5 ولت آن را با یک مقاومت 100 اهم به پایه مشترک 7segment ها که با هم مشترک شده است متصل نمایید  
یا آنکه ولتاز مثبت 9 ولت ورودی را به صورت مستقیم با یک مقاومت 1 کیلو اهم به پایه مشترک 7segment ها متصل کنید