دستگاه کاغذ خوردکن

Shredder ها يا خردکن ها در ساده ترين شکل خود ابزارهائي هستند که با بريدن و تغيير شکل کاغذ ها مانع از بازيابي دوباره آنها مي گردند در ساختار تمامي خردکن ها و فارغ از رده قيمتي دستگاه، تيغه هاي چند گانه منظمي وجود دارد که بسته به نوع استفاده، امکان برش کاغذ در جهت هاي مختلف و با فرم هاي گوناگون را فراهم مي آورند . طيف متنوع استفاده کنندگان اين وسيله از کاربران خانگي با استفاده هاي محدود تا کاربران حرفه اي با سطوح بالاي مديريتي و امنيتي گسترده گرديده است که نگفته پيداست که با بالا رفتن امکانات دستگاه با قيمت هاي بالاتري نيز در هر رده مواجه هستيم .
آموزش تعمير ماشينهاي اداري
کاربران خانگي و ادارات کوچک با حداکثر ? کاربر
کاربري اداري با استفاده متوسط با حداکثر ?? کاربر
کاربري اداري پر کار با بش از ?? کاربر
کاربري صنعتي
کاربري خانگي و ادارات کوچک با حداکثر ? کاربر
در يک بررسي کلي کاربران خانگي کاغذ خردکن به دسته افرادي گفته مي شود که در طول روز احتياج به خرد کردن حداکثر ??? برگ کاغذ معمولي را با حداکثر با ? کاربر داشته باشند. سايزهاي استاندارد براي دهانه ورود کاغذ يا (Throat) تا رقم ???? اينچ (??? ميليمتر) براي کاربران خانگي در نظر گرفته مي شود.
کاربري اداري با استفاده متوسط با حداکثر ?? کاربر
ميزان استفاده کاربران صنعتي و اداري کاغذ خردکن با استفاده متوسط به به ???? تا ????? برگ کاغذ بازاي حداکثر ?? کاربر مي رسد . سايزهاي استاندارد براي دهانه ورود کاغذ يا (Throat) تا رقم ? تا ?? اينچ (??? تا ??? ميليمتر) براي کاربران صنعتي و حرفه اي در نظر گرفته مي شود.
کاربري اداري پر کار با بيش از ?? کاربر
ميزان استفاده کاربران صنعتي کاغذ خردکن در يک استفاده سنگين و کاربري حرفه اي به بيش از ????? کاغذ در روز بازاي بيش از ?? کاربر بالغ مي گردد . سايزهاي استاندارد براي دهانه ورود کاغذ (يا Throat) تا رقم ? تا ?? اينچ (??? تا ??? ميليمتر) براي کاربران صنعتي و حرفه اي و بيش از ?? اينچ (??? ميليمتر) براي کاربران خاص در نظر گرفته مي شود. .
کاربري صنعتي
خردکن هاي صنعتي به خردکن هايي گفته مي شود که به منظور امحا اسناد و مدارک با حجم بسيار بالا استفاده مي شوند. مهمترين مشخصه اين خردکن ها کارکرد تحت بار زياد و همچنين امکان خردکردن اسناد در حجم کاري بالا است.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ