عدم شناسایی هارد سیگیت

آموزش تعميرات هارد
تعميرات تخصصي هارد سيگيت و رفع تمامي مشکلات بوسيله PC-3000  کاري آسان است در صورتيکه شما بتوانيد ابتدا ايرادات را به درستي تشخيص دهيد و سپس از روش هاي کاملا” علمي به رفع آنها اقدام نماييد زيرا ممکن است هارد سيگيت داراي اطلاعات مهمي باشد که بايد حفظ شوند. انواع مشکلات هارد سيگيت را ميتوان به صورت زير دسته بندي نمود:
•    ضربه : افتادن هارد ديسک به زمين که ميتواند منجر به خرابي هد يا موتور هارد شود.
•    ديتکت نشدن : عموما” ايرادات فيرم ويري موجب ميشود تا هارد سيگيت قابليت شناسايي در سيستم را نداشته باشد هرچند استارت دارد و موتور ميچرخد.
•    ظرفيت : هارد ديتکت ميشود ولي ظرفيت بسيار کم و يا صفر دارد که دليل اصلي خرابي ناحيه سرويس و ماژول هاي فيرم وير ميباشد ولي گاهي خرابي هد نيز مسبب است
•    دسترسي نداشتن به تمام سکتور ها : ايراد رايج هارد ديسک سيگيت مشکل ترنسليتور ميباشد که فقط مقداري از سکتور ها خوانده شده و باقي مانند حالت بد سکتور ميباشند.
•    بدسکتور شديد : ميتواند ناشي از خرابي در ليست هاي ايرادات ، ضعف هد و يا خرابي هاي سطح پلتر باشد
•    کند شدن شديد : هارد ظاهر سالم دارد اما بسيار کند است. عموما” اگر ناشي از ضربه و خرابي هاي مکانيکي و فيزيکي نباشد ، ايراد ماژول ناحيه سرويس است.
•    صداي ناهنجار : هميشه صداي تق و تق و غير عادي ناشي از ضربه نيست بلکه خرابي هد و همچنين خرابي ماژول هاي فيرم وير نيز ميتواند علت باشد.
•    ديگر ايرادات کمپلکس : هميشه هارد ديسک يک ايراد ندارد و بايد به درستي هارد را بررسي کرد تا تمامي احتمالات و ايرادات را شناسايي و سپس بر اساس اولويت نصبت به رفع آن ها اقدام نمود.
انواع هاردهاي سيگيت:
•    اينترنال
•    اکسترنال
هاردهاي اکسترنال سيگيت که معمولا در بازار موجود هستند:
•    seagate backup plus desktop
•    Seagate Backup Plus Hub for Mac
•    Seagate Backup Plus Portable Drives for Mac
•    Seagate Backup Plus Portable Drives
•    Seagate Business Storage 4-Bay Rackmount NAS
•    Seagate Expansion Desktop
•    Seagate Innov8
•    Seven?? Portable Drive
 البته در بازار ما بيشتر به عنوان سيگيت بک آپ پلاس backup plus و سيگيت اکسپنشن Seagate Expansion شناخته مي شود يکي از بهترين برندهاي حال حاضر در بازار مي باشد که دلايل عمده خرابي هاردهاي اکسترنال سيگيت و  عدم شناسايي هارد سيگيت در کامپيوتر را ميتوان به شرح زير آورد:
آموزش تعميرات هارد
1.    خرابي سيستم فايل هارد سيگيت مي باشد که در کامپيوتر  کاملا شناسايي نمي شود يا بصورت ظرفيت صفر نمايش داده مي شود
2.    خرابي هاردهاي اکسترنال سيگيت بدليل خرابي يکي از هدها است.
3.    ايرادات بدافزاري نيز دليلي ديگر براي شناسايي نشدن اين گونه هارد ديسک ها مي باشد.
عدم ديتکت در هاردهاي اينترنال سيگيت
هاردهاي اينترنال سيگيت يکي از هاردهاي فراوان در بازار ايران مي باشد . هارد ديسک سيگيت يک دليل عمده خرابي دارا مي باشند که در سيستم شناسايي نمي شود اين مدل هاردها فقط از طريق PC3000 قابل ريکاوري مي باشد
عمده ايراد شايع هارد هاي اينترنال سيگيت در ديتکت نشدن يا شناسايي نشدن خلاصه نمي شود اما مهمترين علل خرابي:
1.    خرابي فيرم ويري هارد سيگيت و ماژول ها ي سرويس ايرا
2.    خرابي هد هارد سيگيت و يا ضعيف شدن هد
3.    خرابي برد هارد سيگيت