آیا می‌توان با فرمت كردن درایو Flash به حالت NTFS، سرعت آن را افزایش داد؟

ممـكن اسـت شنيـده باشـيـد كه فـرمـت NTFS عـملكرد درايـو USB Flash را بهبود مي‌بخشد.  در ادامه مقاله آموزش تعميرات کامپيوتر با من همراه باشيد . در بـسـياري بـررسي‌هاي انجام شـده، بـه ويـژه كپي كـردن فايل‌هاي كوچك در درايو USB، اين موضوع ثابـت شـده است و در اغلب موارد فرمـت NTFS بر FAT پيـروز بـوده اسـت، اما اشكالي در اين خصوص وجود دارد و آن عدم سازگاري است. سيستم‌هاي داراي ويندوز 2000، XP يا ويستا مي‌توانند اطلاعات يك درايو NTFS را بخوانند و روي آن درايو، اطلاعاتي بنويسند؛ حتي بسته به پيكربندي سيستم، ممكن است بتوانيد از اين درايو در سيستم‌هاي داراي سيستم عامل مـكينتاش يا لينوكس استفاده كنيد، اما آيا مي‌توانيد به پيكربندي كامپيوتر سـاير افـراد اطمينان داشتـه باشتيد؟ وينـدوز 98 و Me را نيز نبايد فـرامـوش كـنيد.
اما هـر كامپيوتـري كه داراي يك پـورت USB اسـت مي‌تـواند فرمت FAT و FAT32 را بخواند.
مشكل ديگر اينكه، علت سرعت بالاتر NTFS آن است كه اطلاعات را در حافظه Cache مي‌نويسد؛ البته اين موضوع اصولاً بـراي رسانه‌هاي قابل جابه‌جايي خطرناك نيست.
اما اگر درايو USB با قالب NTFS فرمت شده باشد، اگر پيش از نمايش پيغام Safe to Remove آن را از دستـگاه جدا سـازيد، احتمال بروز مشكل بيشتر خواهد بود.
اگر عملكرد درايو بـراي شما بيش از سازگاري اهميـت دارد، در ادامه شيوه تغيير فرمت درايو را شرح خواهيم داد:
1- در Windows Explorer روي درايـو Flash كليـك راسـت كرده و گزينه Properties را انتخاب كنيد.
2- روي زبانه Hardware كليك كرده و از ليـست درايوها، درايو Flash خود را انتخاب كنيد.
3- روي دكـمه Properties كليك كنيد.
4- در كادر مـحاوره‌اي ظـاهر شـده، روي زبـانه Policies كليك كنيد. گـزينه Optimize for performance را انـتخاب كرده و دوبـار روي OK كـليـك كنـيد.
5- مـجدداً روي درايـو Flash كـليـك راسـت كـرده و گـزيـنه ...Format را انتخاب كنيد.
6- در مـنـوي كـشـويـي File System، گـزيـنـه NTFS را انـتـخـاب كـرده و روي Start كـليـك كـنيـد.
از منوي كشويي، گزينه NTFS را انتخاب كرده و روي Start كليك كنيد تا درايو شما فرمت شده و عملكرد بهتري داشته باشد.
 اگر ويندوز قادر به تشخيص درايو USB نباشد، چه بايد كرد؟
عدم تشخيص درايو USB توسـط وينـدوز مـمكن اسـت دلايل بسياري داشته باشد. ابتدا بايـد اطمـينان حاصل كنيـد كه آيا اين مشكل مربوط به آن درايو يا پورت خاص است يا خير.
بدين منظور درايو خـود را به يك پورت USB در كامپيوتر ديگر متصل كنيد. برخي از پورت‌ها (به ويـژه پـورت‌هاي موجود در جلوي كامپيوتر) نسبت به بقيه بـد قلق‌تر هستند. سپس آن درايو را در يك كامپيوتر ديگر امتحان كنيد.
اين آزمايشات به شما نشان مي‌دهند كه آيا درايو شما دچار مشكل است يا پورت كامپيوترتان دچار اشكال شده است و يا مشكل ديگري وجود دارد.
اين يك مشكل واقعي اسـت. در اين حالـت بهتر اسـت درايور مربـوط به درايو USB خود را از حالت نـصب خارج ساخـته و مجدداً نصب كنيد. نصب درايورهاي USB بسـيار آسـان است،‌ زيرا آنها در خود درايوها وجود دارند، بدين منظور مراحل زير را انجام دهيد:
1- درايو USB را به سيستم متصل سازيد.
2- اگر از ويندوز XP استفاده مي‌كنيد،‌ روي Start و Programs كليك كرده و سپس روي My Computer كليك راست كنيد. حال گزينه Properties را انتخاب كنيد. روي زبانه Hardware كليك كرده و سپس دكمه Device Manager را انتخاب كنيد. در ويندوز ويستا، روي Start كليك كرده و عبارت Device Manager را تايپ كنيد. سپس كليد Enter را فشار دهيد.
3- سپس نام درايو خود را از فهرست Disk drives بيابيد.
4- روي نام درايو خود كليك راست كرده و گزينه Uninstall را انتخاب كنيد. با كليك روي OK عمل خود را تائيد كنيد.
5- حال درايـو USB را از سـيستـم خود جدا ساخـته و سـپس مجدداً آن را به سيـستم مـتصل كنيد. در ايـن حالـت درايـورها به صورت خودكار مجدداً نصب خواهند شد.
ويندوز ويستا مـشكلاتي مـخصوص به خـود دارد كه مانـع از شـناساـيي درايـوها در بـرخي شـرايـط خـاص (به عـنوان مـثال، اگـر كامـپيوتـر در حالـت خـواب يـا Hibernate باشـد) مي‌شـود.
مايكروسافت به تازگي يك بـرنامه ترميمي با نام KB941600 عرضه كرده است كه اين مشكل را برطرف مي‌سازد.
مي‌توانيد اطلاعات بـيشتري را در خصوص اين برنامه ترميمي در سايت مايكروسافت مطالعه كنيد..
اگـر زمـاني كـه قصـد نـصب ايـن فايـل را داشـتـيـد، با پـيـغام does not apply to your system روبه‌رو شديد، بدين‌معناست كه قبلاً آن فايل را روي سيستم خود نصب كرده‌ايد