نمای یک رله در مدار

رله يك كليد ساده الكترو مكانيكي است كه از يك آهنرباي الكتريكي و يك سري اتصالات تشكيل شده است.رله‌ها در همه انواع وسايل به صورت پنهان يافت مي‌شوند.در حقيقت ،بعضي از كامپيوتر‌هاي اوليه از رله‌ها براي گيت‌هاي منطقي استتفاده مي‌كرده‌اند.

ساختار رله :

رله‌ها به طور عجيبي ساده هستند.در هر رله چهار قسمت وجود دارد:

1)آهنرباي الكتريكي
2)تيغه يا armature كه مي‌تواند به وسيله‌ي آهنرباي الكتريكي جذب شود.
3)فنر
4)و يك سري اتصالات الكتريكي شكل زير چهار قسمت رله را در حين عمل نشان مي‌دهد.

 


مي‌توانيد مشاهده كنيد كه رله ازدو مدار جدا و كاملاً مستقل از هم تشكيل شده است.اولي در پايين قرار دارد و آهنرباي الكتريكي را تحريك مي‌كند.وقتي كه كليد بسته است،سيم‌پيچ به آهنرباي الكتريكي تبديل مي شود و تيغه را جذب مي‌كند(آبي) و تيغه به عنوان يك كليد براي مدار دوم عمل مي‌كند.وقتي كه آهنرباي الكتريكي فعال مي‌شود،تيغه مدار دوم را كامل مي‌كند و لامپ روشن مي‌شود.وقتي كه آهنربا فعال نيست،فنر تيغه را دور مي‌كند و مدار ناكامل باقي مي‌ماند در نتيجه در اين حالت لامپ خاموش است.

وقتي كه رله‌ها را خريداري مي‌كنيد بايد نسبت به چند متغير دقت داشته باشيد.

1.ولتاژ و جرياني كه براي حركت دادن تيغه لازم است.

2.ولتاژ و جريان بيشينه‌اي كه مي‌تواند در تيغه و اتصالات آن به وجود آيد.

3.تعداد تيغه‌ها(به طور كلي 1 يا 2 تا)

4.تعداد اتصالات تيغه‌ها(به طور كلي 1‌يا 2 تا- رله نشان داده شده در اينجا دو تا دارد كه يكي استفاده نشده)

5.اين‌كه اتصال(اگر فقط يك امكان اتصال وجود داشته باشد) معمولاً باز(NO" (normally open "يا معمولاً بستهNC" (normally closed " است.

كار‌برد‌هاي رله
حسن رله‌ها اين است كه با استفاده از توان كم كه مثلاًاز سوئيچ داشبورد يا يك مدار كم ‌توان مي‌آيد، مداري با توان بسيار بيشتر را وصل مي‌كنند مثلاً به وسيله‌ي رله و با استفاده از ولتاژي معادل 5v و جرياني معادل 50mA مي‌توان مداري با ولتاژv AC 120 و 2A را وصل كرد.
رله ها در وسايل خانگي (مثل موتور يا چراغ) كه به وسيله‌ي يك كنترل الكتريكي روشن مي‌شوند رايج هستند. رله‌ها همچنين در ماشين‌ها رايج مي‌باشند چرا كه بايد جريان بسيار زيادي (به وسيله‌ي اين رله‌ها ) از ولتاژي به ميزان 12v گرفته شود.
در ماشين‌هاي مدل جديد، سازنده‌ها براي راحت‌تر شدن تعمير و نگهداري، استفاده از تركيبي از رله‌ها را در جعبه‌‌‌‌ي فيوز آغاز كرده‌اند.مثلاً 6 جعبه‌ي سفيدرنگ در اين شكل (كه مربوط به جعبه‌ي فيوز Ford Windstarمي‌شود)همگي رله اند.آموزش تعمير بردهاي الکترونيکي

در جاهايي كه بايد توان زيادي ايجاد شود،رله‌ها معمولاً به صورت
آبشاري به كار مي‌روند به طوري كه يك رله‌ي كوچك، توان لازم را براي يك رله‌ي بسيار بزرگتر ايجاد مي‌كند و رله‌ي دوم مداري با توان بيشتر را وصل مي‌كند.
رله‌ها همچنين مي‌توانند براي اجرا كردن جبر بولي استفاده شوند.