(در فیبر مدار چاپی)چگونه قطعات نصب می شوند؟

آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
قطعات به دو صورت ايستاده و خوابيده روي فيبر نصب مي شوند.
الف ـ نصب قطعات به طور ايستاده:
چنانچه بر روي فيبر مدر چاپي (pcb) ، جاي کمي براي نصب قطعات وجود نداشته باشند مي توان قطعات را به طور ايستاده لحيم نمود.  
ب ـ نصب قطعات بطور خوابيده:
چنانچه بر روي فيبر مدار چاپي(pcb) ، براي نصب قطعات جاي کافي موجود باشد از اين روش استفاده مي شود
فاصله پايه هاي قطعات از يکديگر چقدر است؟
بهترين راه اين است که قطعات مورد نظر را روي فيبر مدار چاپي (pcb)  قرار داده و محل پايه هاي آن را با ماژيک رنگي نوک باريک علامت گذاري نمود.
الفـ فاصله پايه هاي آي سي هاي يک رديفي:
فاصله بين پايه ها از يکديگر، 5/2 ميليمتر مي باشد:
ب ـ فاصله پايه هاي آي سي هاي دو رديفي:
فاصله پايه هاي مجاور از يکديگر 5/2 ميليمتر بوده و فاصله هر دو رديف از يکديگر 5/7 ميليمتر مي باشند.
نکته مهم:
در مورد نصب آي سي هاي قدرت، دقت شود که براي قرار گرفتن رادياتور (گرماگير) آن را بر روي فيبر مدار چاپي(pcb) ، محلي در نظر گرفته شده و سوراخ شود.
طريقه رسم خطوطي که از روي هم در نقشه عبور مي کند:
روش اول:
يکي از دو خطي که از روي هم عبور مي کند را رسم نموده و خط ديگر را نيز توسط جمپر (رابط سيمي) به يکديگر وصل مي کنيم.
روش دوم:
يکي از خطوط را روي قسمت مسي فيبر رسم نموده و خط ديگر مدار را نيز بر روي قسمت مسي از طرفي عبور مي دهيم که به خطهاي ديگر مسي برخورد نکند.
طريقه عايق نمودن قسمت مسي فيبر مدار چاپي(pcb):
براي آنکه خطوط مسي پس از مدتي اکسيده و خراب نشوند، بهتر است که لايه اسپري عايق روي آن پخش شود که بهترين نوع اسپري، اسپري پلاستيک 70 مي باشد و در صورت نبودن آن مي توان فيبر مسي را توسط يک قلم مو آغشته به شارلاک و يا روغن جلا نيز عايقکاري نمود.
طريقه تميز نمودن فيبرهاي مسي قديمي:
به کمک قلم مو و بنزين مي توان فيبرها را تميز نموده و مدتي صبر نمائيم تا خشک شود