نکاتی در مورد آپ امپ

در سيستم هاي الکترونيک حالتهاي بسياري وجود دارد که تغييرات سيگنال به آهستگي انجام مي گيرد يا ما با مقاديرکوچک DC سروکار داريم.
دراينگونه موارد معمولا عملي نيست که از تقويت کننده هاي چندطبقه استفاده شود.
آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
معمولا در اين موارد ازتقويت کننده هاي DC با بهره بالا استفاده مي شود.يکي از انواع تقويت کننده هاي DC که داراي بهره بالا (بهره حلقه باز نزديک به بينهايت) وهمچنين داراي پايداري بسيارخوب مي باشند ، تقويت کننده هاي عملياتي يکپارچه مي باشند که به صورت IC هاي تجاري دردسترس هستند . ازخصوصيات اين نوع آي سي ها (Op-amp ها) مي توان به مصرف کم توان، به صورت فراوان و ارزان در دسترس بودن و ازهمه مهمتر ساده بودن تکنيک طراحي با اين نوع IC ها (Op-amp ها) به دليل قابليت انعطاف نسبتا خوب اين نوع قطعات اشاره کرد.
چنانچه گفته شد در بعضي موارد Op-Amp ها نياز به دو منبع تغذيه مثبت و منفي دارند.
اگر ما مايل باشيم که تنها از خروجي مثبت آپ امپ استفاده کنيم.در واقع منظور ولتاژ هاي مثبت در خروجي است.در اين حالت مي بايست منفي Vss را به زمين متصل کنيم.ولتاژ‌ مثبت را تنها به پايه تغذيه مثبت وصل کنيم.
در اين حالت شما بايستي از دو باطري يا از يک منبع تغذيه دوتايي مثبت و منفي استفاده کنيد.
نکته اي که در مورد آپ امپ ها حاوز اهميت است آن است که هيچگاه تغذيه مثبت و منفي آپ و امپ را به صورت معکوس وصل نکنيد،با اين کار Op-Amp خواهد سوخت.
تغذيه ورودي هاي مثبت و منفي مي بايست از مقادير ورودي در پايه هاي inverting و noninverting بيشتر باشد سيگنال هاي ورودي و خروجي را توسط خازنهاي 1.0ufتا 0.1uf زمين کنيد تا از تاثير نويز در مدار خود جلوگيري کنيد.
در حالت ايده آل آپ امپ ها داراي مقاومت ورودي بالا و در نتيجه جريان ورودي در حد صفر و مقاومت خروجي صفر مي باشند همچنين در اين حالت ولتاژ‌ در ورودي هاي مثبت و منفي با يکديگر مساوي هستند.