ضربه خوردن هارد دیسک

آموزش تعميرات هارد
هارد ديسک ها نسبت به ضربه خوردن و تکان خوردن بسيار حساس هستند ، اين حساسيت ناشي از ساختار مکانيکي هارد ديسک است که قطعات مکانيکي هارد ديسک بسيار ضريف هستند و اين ضعف باعث حساسيت نسبت به کوچکترين ضربه يا تکان خوردن مي شود. همانطور که ميدانيد هارد هاي اکسترنال بيشتر در معرض اين خطر هستند چرا که هميشه در حال جابجايي هستند . از شما تقاضا مي کنم نسبت به نگهداري هارد ديسک خود دقت کنيد که خداي ناکرده اتفاقي براي اطلاعات و هاردتان نيوفتد.
در اين مقاله مي پردازيم به مشکلات ناشي از ضربه خوردن و تکان خوردن هارد ديسک ها  و راهکاري هاي کانون هارد ايران براي بازيابي اطلاعات هارد هاي ضربه خورده.
خرابي هد هارد ديسک
اگر يک يا چندين هد هارد ديسک شما در اثر ضربه خوردن هارد ديسک يا تکان خوردن دچار خرابي يا در مواقعي شکستگي شود عموما شما  صداي خش خش , تق تق , قيژ قيژ هارد ديسک را خواهيد شنيد که در اين حالت مي توان مطمئن شد که هارد ديسک شما مشکل فيزيکالي دارد.
خرابي در موتور هارد ديسک
در بعضي از مواقع شدت ضربه به حدي است که باعث خرابي موتور هارد ديسک مي شود که راهي جز جراحي هارد ديسک وجود ندارد و بايد پلتر يا موتور هارد را با استفاده از هارد ديسک مشابه تعويض کنيم و ريکاوري هارد شما را انجام دهيم.
ناپايدار شدن هارد ديسک
در بعضي از مواقع ضربه خوردن هارد ديسک باعث ناپايدار شدن هارد ميشود . براي شفافيت بيشتر مي توانيم بگوييم هارد ديسک بصورت رندوم کار مي کند و هر لحظه احتمال خرابي هاي بيشتر وجود دارد . در خرابي هاي بالا و هارد ديسک هايي که ضربه مي خورند کاري اشتباه است . از نظر ما هارد ديسکي که ضربه مي خورد ارزش تعمير ندارد و فقط براي بازيابي اطلاعات بايد اقداماتي انجام شود .