آشنایی با قطعات بردهای الکترونیکی

آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی
مقاومت
مقاومت های 0.25W (بیست و پنج صدم واتی) با مقادیر 220R (دویست و بیست اهمی)، 1K (یك كیلو اهمی) و 10K (ده كیلو اهمی) را در دروس آینده استفاده كنید. مقاومت ها دارای دو پایه بوده و پایه های آن با هم فرق نمی كند. پایه ها را به اندازه ای ببرید كه مرتب در مدار جا داده شوند و قبل از وارد كردن آنها را خم كنید. فهرست مقاومت یك جفت موقعیت را برای هر مقاومت مشخص می كند. به مقدار مقاومت كه در هر مكان قرار می گیرد توجه كنید.
مقاومت متغیر
 این نوع مقاومت ها با عنوان پتانسیومتر یا تریمر نیز شناخته می شوند. مقدار مقاومت به وسیله چرخاندن شاخص تغییر می كند. مقاومت متغیر 5 كیلو اهمی برای بردبوردی با سوراخ 2.5 میلیمتر مناسب است. این نوع از مقاومت دارای سه پایه می باشد: یك پایه وسط (لغزنده) و یك پایه در هر طرف. این پایه ها باید به شكل خاصی در سوراخ های بردبورد قرار گیرند، نماد قطعه و اعداد روی پایه ها نحوه قرار گرفتن در مدار را نشان می دهد.
مقاومت نوری
 مقاومت نوری (LDR) یك قطعه دو پایه ای است. البته این پایه ها فرقی با هم ندارند. مقاومت آن بسته به مقدار نور تابیده روی آن تغییر می كند. مقاومت آن در تاریكی زیاد و در روشنایی كم می شود. نوعی كه در طول آزمایش ها از آن استفاده می كنیم NORP_12 است.
ترانزیستور
 این قطعه سه پایه دارد و جریان را تقویت یا قطع و وصل می كند. از ترانزیستور NPN به شماره BC108،BC441 یا مشابه آن استفاده كنید. به كمك شكل روی قطعه و زائده روی بدنه ترانزیستور، شما می توانید پایه های آن را تشخیص دهید. پایه های ترانزیستور عبارتند از: كلكتور ©، بیس (B) و امیتر (E). آنها را باید به شكل خاصی در مدار قرار دهید
كلیدها
 از كلیدSPST (معمولاً باز"no ") كه برای بردبورد مناسب است استفاده كنید. این كلیدها معمولاً دو یا چهار پایه دارند. بررسی كنید در هنگام فشار دادن كلید كدام پایه آن وصل می شود.
دیپ سوئیچ
 كلید های دو ردیفه (دیپ سوئیچ) همانند آی سی ها در بردبورد قرار می گیرند. یك كلید "تك قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای دكمه كشویی است و 4 پایه دارد. یك كلید " 4قطبی تبدیل دو ردیفه" دارای 16 پایه (در دو ردیف) است.
دیود نورانی
 دیود نورانی (LED) دو پایه (آند و كاتد) دارد كه بایستی به شكل خاص در مدار قرار گیرد. معمولاً كاتد كوتاه تر است، این موضوع را روی قطعه بررسی كنید. نماد LED یك پیكان (فلش) به سمت كاتد دارد.LED در رنگ های متنوع عرضه می شود.
آی سی ها
 در دروس آینده شما از دو نوع آی سی استفاده می كنید، نام یكی از آنها TL071 می باشد. البته شما از آی سی های منطقی CMOS (كه 8، 14، 16، 24 پایه دارند) نیز استفاده می كنید. این پایه ها در ردیفهای طرفین شكاف میانی وارد می شوند.