معرفی سخت افزار هارد

آموزش تعمیرات هارد
•    ۱- کنترل کننده مرکزی Actuator
این قسمت وظیفه دارد تا بازوی مکانیکی را کنترل کند.این قسمت از خاصیت آهنربایی دارد وظیه تعادل و کنترل هد هارد دیسک را دارد.
•    ۲- Head Arm یا بازوی مکانیکی
این قسمت وظیفه دارد تا Head را به نقطه مورد نظر برساند. قسمت بازوی مکانیکی  می‌تواند سر Head را از مرکزی ترین نقطه Platter (قسمت ۴) تا کناری ترین نقطه آن ببرد.
برای هر Platter (دیسک) دو Head Arm همراه با سر Head  وجود دارد. اما همیشه اینطور نیست بستگی به مدل های هارد دیسک هم دارد.
•    ۳- Read / Write Head
این قسمت توسط Head Arm (قسمت ۲) جابجا می‌شود. کار این قسمت خواندن و نوشتن داده‌ها (دیجیتالی) بر روی صفحه  Platter است.
•    ۴- سطح دیسک یا Platters
وظیفه این صفحات، حفظ داده‌ها (به صورت مغناطیسی ) در قسمت‌های بسیار ریز است. این قسمت‌های بسیار ریز سکتور (Sector) نامیده می‌شوند ومی‌توانند ۲۵۶ byte  را در خود نگه دارند .
•    ۵- قسمت spindle (موتور هارد دیسک)
وظیفه این قسمت فقط چرخاندن Platter هاست. به این ترتیب قسمت Head می‌تواند داده‌ها را بر روی نقاط مختلف صفحات مغناطیسی بخواند یا بنویسد.