(در فیبر مدار چاپی)چگونه قطعات نصب می شوند؟

آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی
قطعات به دو صورت ایستاده و خوابیده روی فیبر نصب می شوند.
الف ـ نصب قطعات به طور ایستاده:
چنانچه بر روی فیبر مدر چاپی (pcb) ، جای کمی برای نصب قطعات وجود نداشته باشند می توان قطعات را به طور ایستاده لحیم نمود.  
ب ـ نصب قطعات بطور خوابیده:
چنانچه بر روی فیبر مدار چاپی(pcb) ، برای نصب قطعات جای کافی موجود باشد از این روش استفاده می شود
فاصله پایه های قطعات از یکدیگر چقدر است؟
بهترین راه این است که قطعات مورد نظر را روی فیبر مدار چاپی (pcb)  قرار داده و محل پایه های آن را با ماژیک رنگی نوک باریک علامت گذاری نمود.
الفـ فاصله پایه های آی سی های یک ردیفی:
فاصله بین پایه ها از یکدیگر، 5/2 میلیمتر می باشد:
ب ـ فاصله پایه های آی سی های دو ردیفی:
فاصله پایه های مجاور از یکدیگر 5/2 میلیمتر بوده و فاصله هر دو ردیف از یکدیگر 5/7 میلیمتر می باشند.
نکته مهم:
در مورد نصب آی سی های قدرت، دقت شود که برای قرار گرفتن رادیاتور (گرماگیر) آن را بر روی فیبر مدار چاپی(pcb) ، محلی در نظر گرفته شده و سوراخ شود.
طریقه رسم خطوطی که از روی هم در نقشه عبور می کند:
روش اول:
یکی از دو خطی که از روی هم عبور می کند را رسم نموده و خط دیگر را نیز توسط جمپر (رابط سیمی) به یکدیگر وصل می کنیم.
روش دوم:
یکی از خطوط را روی قسمت مسی فیبر رسم نموده و خط دیگر مدار را نیز بر روی قسمت مسی از طرفی عبور می دهیم که به خطهای دیگر مسی برخورد نکند.
طریقه عایق نمودن قسمت مسی فیبر مدار چاپی(pcb):
برای آنکه خطوط مسی پس از مدتی اکسیده و خراب نشوند، بهتر است که لایه اسپری عایق روی آن پخش شود که بهترین نوع اسپری، اسپری پلاستیک 70 می باشد و در صورت نبودن آن می توان فیبر مسی را توسط یک قلم مو آغشته به شارلاک و یا روغن جلا نیز عایقکاری نمود.
طریقه تمیز نمودن فیبرهای مسی قدیمی:
به کمک قلم مو و بنزین می توان فیبرها را تمیز نموده و مدتی صبر نمائیم تا خشک شود