آموزش تعمیرات هارد سوخته

تعمير هارد سوخته عاميانه ترين اصطلاح رايج در بازار جهت هاردهايي که روشن نميشوند ميباشد . قبل از بررسي نياز به ياداوري چند نکته اساسي ميباشد.
حافظه به دو دسته کلي تقسيم ميشود :
 پايدارند که از دو دسته کلي تشکيل ميشود
      ? –  مغناطيسي نيستند مانند FLASH
      ?- مغناطيسي اند مثل هارد
که هر هارد از برد يا PCB و مديا که شامل اسپيندل موتور هد اتاقک مديا تشکيل شده است که تمام قطعات نيز از يک قطعات ريزتر تشکيل شده است پس به غير از برد يا همان PCB  هارد قطعه قابل سوختن در هارد موجود نميباشد.
پس اگر به مشکل تعمير هارد سوخته برخورديد به ياد داشته باشيد فقط PCB قابل سوختن ميباشد اما مشاهده شده است که اصطلاح سوختن هارد اصطلاح عاميانه براي همه نوع خرابي هاي ديگر هارد ميباشد که به اشتباه ، سوختن هارد گفته ميشود اما عمده خرابي هاي هارد به اختصار در پايين توضيح داده ميشود .
آموزش تعميرات هارد
? – هارد روشن نميشود.
? – هارد روشن ميشود اما شناسايي نميشود.
? – هارد روشن ميشود و بعد از چند بار صداي تيک تيک، خاموش ميشود.
? – هارد روشن ميشود که با صداي ناهنجار که از دور نيز قابل شنيدن ميباشد.
اگر هارد شما اصلا روشن نشد PCB يا همان برد هارد شما سوخته است که با تعويض برد و همخواني رام هارد دوباره اصلاح شده است و قابل Read & Write ميباشد
در بعضي از موارد مشاهده شده است با خرابي PCB مدياي هارد نيز آسيب ديده است که نياز به تعويض مديا از طريق يک هارد سالم ميباشد.
در بعضي از موارد هارد روشن شده اما شناسايي نميشود که برد و مديا سالم اما از نظر فريموري هارد دچار مشکل شده است که بايد از طريق دستگاه PC3000 يا MRTPRO فريمور جديد آپديت کرد يا در صورت اصلاح فريمور خود هارد اصلاح گردد در بعضي از موارد لازم ميباشد سکتورهاي خراب شناسايي شود و از ليست کلي هارد خارج شود.
اما اگر هارد معيوب شما چند تيک مختصر کرد و سپس خاموش شد نياز ميباشد هارد از طريق کلين روم و ابزارات خاص جراحي باز شود . خوشبختانه کانون بازيابي اطلاعات توانايي اصلاح هد هارد هاي فوق را دارا ميباشد و پس از جراحي هارد دوباره ديتکت شده و قابل بازيابي ميباشد اما بهتر است از اين نمونه هاردها اطلاعات سريعا استخراج شود چون در بعضي از موارد مشاهده شده است که هارد پس از مدتي ديگر ديتکت نشده است اما اگر هارد با صداي ناهنجار روشن شد نياز به جراحي در کلين روم پيشرفته و از طريق يک هارد مشابه جابجايي قطعه خراب از جمله هد يا اسپيندل گردد.
پس تعمير هارد سوخته عملا اصطلاح درستي در زمينه هارد نميباشد چون فقط مدياي هاردهاي فوق در معرض آسيب ميباشند پس براي تعمير هارد سوخته نياز ميباشد که خطاي درست هارد بررسي و اصلاح گردد . در بعضي از موارد نيز هارد قابل تعمير نميباشد و فقط براي ديتا ميتوان تلاش کرد.