چهار مورد که شما هرگز در مورد موبایل نشنیده اید

مواردي وجود دارد که مي‌توان در مواقع فوري خطرناک انجام داد. موبايل شما مي‌تواند يک نجات دهنده زندگي يا يک ابزار فوري براي نجات باشد. با ما در اين سري از مقالات آموزش تعميرات موبايل همراه باشيد . مواردي را که مي‌توانيد با موبايل انجام دهيد را ببينيد.
اول - وضعيت فوق العاده
شماره تلفن وضعيت فوق العاده در تمام دنيا 112 است. اگر شما در يک مکان خارج از محدوده شبکه موبايل خود قرار داشته باشيد، شماره 112 را بگيريد و موبايل در هر شبکه موجود جستجو مي‌کند تا يک تماس وضعيت فوق العاده براي شما برقرار کند و جالب اينکه اين شماره حتي زمانيکه صفحه کليد قفل است نيز کار مي‌کند. امتحان کنيد.
دوم - آيا تا بحال کليدهاي خود را در ماشين جاگذاشته‌ايد؟
آيا ماشين شما يک دستگاه ورود از راه دور بدون کليد دارد؟ اين وسيله مي‌تواند روزي مفيد باشد. يک دليل خوب براي داشتن يک موبايل: اگر شما کليدهاي خود را در ماشين جاگذاشته باشيد، به موبايل يک نفر در منزل از طريق موبايل خودتان تماس بگيريد. تلفن خود را در حدود فاصله 1 متر از ماشين قرار دهيد و از فرد مقابل در منزل بخواهيد که کليد قفل بازکن را فشار دهد و آنرا نزديک موبايل خود قرار دهد. قفل ماشين شما باز خواهد شد. با اين کار نياز نيست کسي کليدها را شخصاً بياورد. فاصله هيچ تاثيري ندارد. شما مي‌توانيد کيلومترها فاصله داشته باشيد، اگر شما بتوانيد با کسي که کنترل ماشين شما را دارد ارتباط برقرار کنيد، شما مي‌توانيد قفل ماشين خود را باز کنيد.
سوم - قدرت باطري مخفي شده
در نظر بگيريد باطري موبايل شما خيلي کم است. براي فعال کردن کليدهاي #0733* را فشار دهيد. موبايل شما با اين اندوخته راه اندازي مجدد خواهد شد و موبايل افزايش 50 % در باطري را نشان مي‌دهد. اين فضاي اندوخته هنگاميکه موبايل خود را شارژ مي‌کنيد، خودبه خود شارژ خواهد شد.
چهارم - چگونه يک موبايل دزديده شده را غيرفعال کنيم؟
براي چک کردن شماره سريال موبايل خود، کليدهاي زير را به ترتيب فشار دهيد:
 #06#*يک کد ديجيتالي روي صفحه نمايش ظاهر مي‌شود. اين شماره مختص دستگاه شما است. اين شماره را يادداشت کنيد و در جايي امن نگه داريد. هنگاميکه موبايل شما دزديده مي‌شود، شما مي‌توانيد به پشتيبان شبکه خود تماس بگيريد و اين کد را به آنها بدهيد. سپس آنها قادر خواهند بود دستگاه شما را مسدود کنند، حتي اگر دزدها SIM کارت را عوض کرده باشند. تلفن شما کاملاً غيرقابل استفاده خواهد شد. شما ممکن است نتوانيد موبايل خود را بازپس گيريد، اما حداقل مي‌دانيد کسيکه آنرا دزديده است ديگر نمي‌تواند از آن استفاده کند يا آنرا بفروشد. اگر هر کسي اين کار را بکند، ديگر دزدين موبايل هيچ فايده‌اي نخواهد داشت.