آشنایی با مدارات فرمان

بهره برداري مطمئن و بي وقفه از تاسيسات الکتريکي و مراکز توليد نيرو و تامين انرژي الکتريکي مورد نياز تجهيزات برقي کارخانه جات صنعتي و مراکز اقتصادي تا حدود زيادي به خصوصيات و ويژگي ها و طرز عمل کليدها و وسايل کنترل مدارها بستگي دارد.
آموزش تعمير بردهاي الکترونيکي
در مدارهاي الکتريکي وسايل مختلفي به کار مي رود که از مهمترين آنها کنتاکتور يا کليد مغناطيسي است . استفاده از اين کنتاکتور در مدارهاي کنترل تنوع طراحي هاي مختلف را به وجود مي آورد.
براي طراحي مدارهاي کنترل و کار با آنها بايد وسايل تشکيل دهنده آن را به طور کامل شناخت و به اصول ساختمان و مورد استفاده اين وسايل آشنا شد.
وسايلي که در مدارهاي فرمان به کار مي روند به اين قرار است:
1_کنتاکتور(کليد مغناطيسي)
2_شستي استاپ استارت
3_رله الکتريکي
4_رله مغناطيسي
5_لامپ هاي سيگنال
6-فيوزها
7_ليميت سويچ
8_کليدهاي تابع فشار
9_کليدهاي شناور
10_چشم هاي الکتريکي(سنسورها)
11_تايمر و انواع آن
12_ترموستات
13_کليدهاي تابع دور
در مورد کنتاکتور مي توان گفت که يک کليد مغناطيس است که وقتي ولتاژ مورد نظر به آن اعمال مي شود يک سري کنتاکت (يا کليد) باز را بسته و يک سري کنتاکت بسته را باز مي کند. که با استفاده از اين خاصيت مدارهاي مختلفي مي توان مدارهاي زيادي را طراحي کرد.
ساختمان کنتاکتور:
اين کليد از دو هسته به شکل E يا U که يکي ثابت و ديگري متحرک است و در ميان هسته ثابت يک بوبين يا سيم پيچ قرار دارد، تشکيل شده است. وقتي بوبين به برق وصل مي شود با استفاده از خاصيت مغناطيسي ،نيروي کششي فنر را خنثي مي کند و هسته فوقاني را به هسته تحتاني متصل کرده باعث مي شود که تعدادي کنتاکت عايق شده از يکديگر به ترمينال هاي ورودي و خروجي  کليد متصل شود و يا باعث باز شدن کنتاکت هاي بسته کنتاکتور بسته کنتاکتور گردد.
در صورتي که مدار تغذيه بوبين  کنتاکتور قطع شود ، در اثر نيروي فنري که داخل کليد قرار دارد هسته متحرک دوباره به حالت اول باز مي گردد.
مزاياي استفاده از کنتاکتور:
 کنتاکتورها نسبت به کليدهاي دستي صنعتي مزايايي به شرح زير دارند:
1_مصرف کننده مي تواند از راه دور کنترل مي شود.
2_مصرف کننده مي تواند از چند محل کنترل شود.
3_امکان طراحي مدار فرمان اتوماتيک براي مراحل مختلف کار مصرف کننده وجود دارد.
4_سرعت قطع و وصل کليد زياد و استهلاک آن کم است.
5_از نظر حفاظتي مطمئن ترند و حفاظت مطمئن تر و کامل تري دارند.
6_عمر موثرشان بيشتر است.
7_هنگام قطع برق،مدار مصرف کننده نيز قطع مي شود و به استارت مجدد پيدا ميکند؛در نتيجه از خطرات وصل ناگهاني دستگاه جلو گيري مي کند.