دلایل ایجاد بدسکتور و تعمیر بدسکتور

آموزش تعميرات هارد
متاسفانه و يا خوشبختانه مطالب زيادي در اينترنت در رابطه با بد سکتور ديدم و خواندم از داغ بودن هارد تا هارد به هارد کردن و …خوب بگذريم هر کس به فراخور حالش مطلبي بيان مي کند و من لازم ديدم بعضي از مطالب را بصورت تخصصي پيگيري کنيم. لذا به اين مقاله بسنده نخواهم کرد و مطالب گسترده تري را به مرور زمان براي شما عزيزان به معرض نمايش خواهم گذاشت.
درک مفهوم بدسکتور:
به تعريف دقيق من سکتوري که در زمان مشخص شده پاسخگو نباشد را يک سکتور بد مي ناميم. در توضيح اين مطلب بايد بگويم چه يک کامپيوتر و چه شخص شما هر گاه يک درخواست ارسال مي کنيد يک زمان مشخصي را منتظر مي مانيد تا پاسخ مناسب از طرف شخص يا سيستم  مقابل  به شما برسد و اگر اين زمان انتظار از حد بگذرد شما يا سيستم منصرف خواهيد شد و اين عمليات را قطع خواهيد نمود. مشخصا” در مورد هاردديسک هرگاه يک Request جهت خواندن و يا نوشتن (Read or Write ) به هاردديسک ميرسد ، اين سيستم کارش را شروع مي کند و بصورت از پيش تعين شده اگر در زمان مشخص و با تعداد تلاش هاي معين به نتيجه اي نرسد عمليات خاتمه پيدا مي کند و هاردديسک يک گزارش خطا ارسال خواهد کرد.
دلايل عمومي شکل گرفتن بسکتورها در کل به دو صورت  فساد و خرابي فيزيکي و مغناطيسي مي باشد. آسيب فيزيکي به آساني قابل درک است ، زماني اتفاق مي افتد که فساد فيزيکي بر روي سطح پلتر ها اتفاق افتاده باشد مانند ضربه – افتادن هاردديسک از ارتفاع – خراشيدگي روي سطح پلتر ها – بوجود آمدن نقص در هدهاي مغناطيسي و … . خرابي مغناطيس زماني اتفاق مي افتد که خطاي نوشتن در مکان خاصي از هاردديسک اتفاق مي افتد. در حالي که ممکن است دومي کم خطر تر و  بنظر برسد اما مي تواند آثار به مراتب مخرب تر و يا همسان با خرابي فيزيکي داشته باشد و مي تواند آثار مخربي بر نواحي مجاور و همچنين بر سروو SERVO داشته باشد.
صرف نظر از چگونگي حادث شدن و علت آسيب ، نتايج مختلفي ممکن است حاصل شود:
•    خرابي در نشانه آدرس
•    خرابي در داده ها
•    خرابي در error correcting code
•    خرابي بخش Servo
•    يا ترکيبي از خرابي هاي بالا
•    آنچه شايع است اين است که در صورت بروز اين گونه خرابي ها سيستم عامل شما و يا نرم افزارهاي بازيابي اطلاعات ساده و عادي ديگر قادر به  خواندن اطلاعات در اين گونه سکتور ها نمي باشند.  اجازه بدهيد يک نگاه دقيق بياندازيم ، که چه اتفاقي مي افتد وقتي  اينگونه نرم افزارها و ابزارها سعي مي کنند در خواند يک سکتوري که اتفاقات بالا برايش رخ داده است .
•    خرابي در نشانه آدرس
•    وقتي نشانه آدرس خراب است هاردديسک نمي تواند به سادگي سکتور درخواستي را پيدا کند.داده ها هنوز هم ممکن است دست نخورده باشند. اما براي هاردديسک هيچ راهي جهت تعين مکان آن بدون داشتن IDمناسب وجود ندارد. توجه کنيد که بعضي از هاردديسک هاي مدرن از سکتور ID و يا نشانه آدرس Address Mark موجود در خود سکتور براي پيدا کردن آن سکتور بهره نمي برند بلکه در واقع اين اطلاعات در سروو ماقبل کد گذاري شده اند.
•    خراب در داده ها
•    جهت تائيد تماميت( بي عيبي ) داده ها ، يک هاردديسک هميشه جهت تائيد و معتبر سازي اطلاعات از الگوريتم بررسي تصحيح و خطا ي موجود در کد ECC ، نوشته شده درفيلد  انتهاي سکتور بعد از داده ها استفاده مي کند. هنگاميکه داده ها خراب شده اند  هاردديسک سعي خواهد کرد تا آنها را با همان الگوريتم ECC بهبود بخشد.  اگر اصلاح موفقيت آميز بود ،درايو  سکتور حاوي داده را برميگرداند و هيچ گزارشي مبني بر خطا نخواد داد. ضمنا” اگر اصلاح موفقيت آميز نبود ، هاردديسک هيچ اطلاعات را نخواهد داد مگر يک گزارش از خرابي، حتي اگر داده ها تا حدي دست نخورده باشند. ( PC-3000 در عمليات Map گيري از هاردديسک بسياري از اطلاعات سکتور ها را پس از تجزيه و تحليل بصورت اتوماتيک بازسازي مي نمايد.)
•    خرابي در فيلد error correcting code  ECC
•    هرچند کم اتفاق مي افتد ، کد ECC نيز همچنين ميتواند خراب شود. در اين حالت درايو هاردديسک داده هاي سالم را بخوبي از سکتور مي خواند و تماميت و بي عيبي خود را با کد ECC  مي سنجد. اين سنجش با توجه به کد ECC بد و خراب با شکست مواجه مي شود و در آخر  هاردديسک بدون دادن هيچ داده اي  يک گزارش خطا را مي دهد ، زيرا هيچ راهي براي تاييد تماميت داده ها وجود ندارد.
•    خرابي بخش Servo
•    در  فقط يک ترک تنها بيش از چندصد “ناحيه سروو ”  وجود دارد. “سکتور سروو Servo” حاوي اطلاعات موقعيت يابي اي مي باشد که هد مغناطيسي هاردديسک و درايو را قادر ميسازد به پيدا کردن مکان دقيق  و مسير ترک  و نهايتا” باعث ميشود اين هد دقيقا” در مسير ترک باقي بماند و انحرافي از مسير نداشته باشد . همچنين داراي ID خودشان در Track هستند. نواحي سروو براي مکاني يابي هد مغناطيسي استفاده مي شوند تا موقعيت دقيق فعلي آن را مشخص کنند.هنگاميکه يک بخش سروو آسيب ديده است هاردديسک ديگر نمي تواند اطمينان حاصل کند که اطلاعات سکتورهايي که به دنبال آن ها است  همان هايي هستند که به درستي دنبالشان مي گشته يا نه و بدون نتيجه تمامي تلاش ها براي خواندن سکتورهاي مورد نظر را خاتمه مي دهد.
•    براي سازماندهي ذخيره? اطلاعات، سطح هارد ديسک بقطعاتي تقسيم ميشود که به آنها قطاع يا سکتور ميگويند. حالا بهر علتي اين قطعه‌ها آسيب ببينند، بطوري که امکان استفاده از آنها نباشد در اصطلاح ميگويند: هارد ديسک “بدسکتور” گرفته است.براساس گفته‌ها و شنيده‌هاي ديگران، دلايل زير ميتواند باعث ايجاد آن شود:
•    
•    دلايل ايجاد بدسکتور :
•    
•    – ضربات فيزيکي به هارد ديسک
•    – عملکرد برخي از ويروسها و نرم‌افزارهاي معيوب و غير معتبر.
•    – تکان هاي شديد کيس و در نتيجه هارد ديسک
•    – قطع ناگهاني برق
•    – Reset کردن سيستم و عدم استفاده از دستور Shutdown
•    – فرسودگي هارد
•    – فرمت کردن زياد هارد ديسک.
•    و …
•    اثرات بدسکتور:
•    – کند شدن هارد
•    – کپي نشدن اطلاعات
•    – افزايش صداي هارد
•    – هنگ کردن مکرر سيستم
•    و ..
•    راه هاي از بين بردن بدسکتور
•    – استفاده از فرمت Full
•    – استفاده از فرمت سطح پايين (Low Level Format)
•    – استفاده از چک ويندوز XP
•    – پارتيشن بندي خاص هارد و کنار گذاشتن بدسکتورها در قسمت پارتيشن بندي نشده
•    و …
آموزش تعميرات هارد
تذکر : دقت داشته باشيد که در روش هاي بالا هارد شما فرمت ميشود و شايد در مواردي اطلاعات شما ديگر بازيابي نشوند .